zondag 10 oktober 2010

Nederlandse Apache-helikopters maand langer in Afghanistan

Het verblijf van de 5 Nederlandse gevechtshelikopters van het type Apache in het zuiden van Afghanistan, die halverwege oktober zouden terugkomen, is met een maand tot medio november verlengd.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gemeld. De helikopters worden ingezet voor het verlenen van luchtsteun aan ISAF-partners en de Redeployment Task Force, de eenheid die het Nederlandse materieel terughaalt.

Het verblijf van de Apaches wordt verlengd omdat een aantal van de laatste grote Nederlandse konvooien is uitgesteld vanwege beschadigingen aan de weg tussen Tarin Kowt en Kandahar.

Daarnaast is bekend geworden dat de beschikbaarheid van luchtsteun in Uruzgan binnenkort afneemt door operaties elders in het zuiden van Afghanistan. De luchtsteun voor zowel de redeployment-konvooien zou daardoor onvoldoende zijn.

Ook heeft Australië Nederland dringend verzocht om de inzet van Apaches te verlengen, zodat de ISAF-partners in geval van nood van luchtsteun zijn verzekerd.

Nederland werkt in Uruzgan nauw samen met Australië.

Door de ondersteuning van de helikopters kan het Combined Team Uruzgan, de opvolger van de Nederlandse Task Force Uruzgan, zijn werkzaamheden blijven voortzetten.

Het verzoek onderstreept volgens het ministerie van Defensie het belang van de Apaches, die sinds 2004 actief zijn in het Aziatische land.

Air Task Force
De Apaches maken deel uit van de Air Task Force (ATF). Deze eenheid bestaat verder uit 4 F-16-jachtvliegtuigen die opereren vanaf de internationale luchtmachtbasis in de naburige provincie Kandahar.

Deze toestellen worden volgens Defensie primair ingezet voor het beveiligen van de redeployment.

3 Chinook-transporthelikopters beëindigden begin deze maand wel hun bijdrage aan de ATF en arriveren komende week in Nederland.

Op 1 augustus 2010 kwam na 4 jaar een eind aan de Nederlandse missie in Uruzgan. Op dit moment zijn Nederlandse soldaten nog bezig om al het materieel terug te trekken.

Zie ook:
De Apache-helikopter en Afghanistan


Over de verlenging van de inzet van de helikopters heeft demissionair minister van Defensie Eimert van Middelkoop op 8 oktober 2010 een brief geschreven aan de Tweede Kamer.


Datum 8 oktober 2010
Betreft Aanvullende informatie over de redeployment en de aanwezigheid
van Nederlandse gevechtsvliegtuigen en –helikopters in Afghanistan.

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie tot nadere
informatie over de redeployment van de Nederlandse bijdrage aan ISAF en de
toekomstige aanwezigheid van de Nederlandse F16’s in Afghanistan (kenmerk
2010Z13700/2010D37825) informeer ik u, mede namens de minister van
Buitenlandse Zaken, als volgt.
Tijdens het algemeen overleg van 30 september 2009 heb ik toegezegd de Kamer
in de periodieke stand van zakenbrieven te informeren over de redeployment. In
de stand van zakenbrief van 26 maart 2010 (Kamerstuk 27925 nr. 388) is de
uitkomst van de eerste financiële raming gemeld. Op verzoek van de Kamer heb
ik op 13 april 2010 aanvullende informatie over de redeployment verstrekt
(Kamerstuk 27925 nr. 390). In die brief is onder meer een onderverdeling van de
totale raming opgenomen. Tijdens het algemeen overleg van 15 april 2010 is over
die aanvullende informatie gesproken. In de stand van zakenbrief van 27
september jl. is de totale raming voor de redeployment verlaagd tot € 211
miljoen. In die brief heb ik, omdat de Kamer daar naar aanleiding van de brief
van 30 september 2009 om had verzocht, wederom een onderverdeling van de
raming opgenomen. Bovendien heb ik een schatting van de opbrengsten van de
verkoop van materieel in Afghanistan opgenomen. De gesprekken over de
verkoop van materieel zijn nog niet voltooid. De opbrengsten staan daarom op dit
moment nog niet vast. De Kamer zal ook de komende tijd op de hoogte worden
gehouden van wijzigingen in de financiële ramingen en de verwachte opbrengsten
van de verkoop van materieel. Zoals gemeld in hoofdstuk X van de Rijksbegroting
2011 zullen de Van Geel-gelden worden meegnomen in de evaluatie van de
Nederlandse bijdrage aan ISAF.
De vier Nederlandse F16 gevechtsvliegtuigen blijven de komende periode in
Afghanistan actief. Zij worden primair ingezet voor het beveiligen van de
redeployment. Deze inzet is voor zowel de Nederlandse redeployment als voor
onze partners in Afghanistan zeer waardevol, onder meer vanwege de unieke
capaciteiten van de F16’s tegen Improvised Explosive Devices. De toestellen
zullen daarom langer blijven dan oorspronkelijk was voorzien. Gezien de
demissionaire status van het kabinet is geen besluit genomen over de toekomst
van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Dat geldt ook voor een
eventuele nieuwe inzet van de Nederlandse F16’s.
In de stand van zakenbrief van 27 september jl. is vermeld dat de Nederlandse
Apache gevechtshelikopters medio oktober hun activiteiten zullen staken. Onlangs
zijn enkele konvooien van de redeployment met zwaar materieel enige tijd
uitgesteld in verband met beschadiging van de weg tussen Tarin Kowt en
Kandahar. Bovendien is recentelijk bekend geworden dat de beschikbaarheid van
luchtsteun in Uruzgan na medio oktober afneemt door de intensivering van
operaties elders in Zuid-Afghanistan. De luchtsteun voor zowel de konvooien voor
de redeployment als de andere eenheden van ISAF in Uruzgan zou daardoor
onvoldoende zijn. Australië heeft Nederland verzocht de Apache
gevechtshelikopters korte tijd langer actief te laten blijven, zodat de Australische
eenheden in Uruzgan in geval van nood kunnen worden ondersteund. De regering
heeft besloten de inzet van de gevechtshelikopters pas medio november te
beëindigen. Hierdoor wordt in de benodigde luchtsteun voor de redeployment
voorzien en tegemoet gekomen aan het Australische verzoek. Het voortgezette
verblijf van de F16’s en de Apaches leidt vooralsnog niet tot aanpassing van de
financiële raming voor de redeployment.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
E. van Middelkoop

http://www.defensie.nl/_system/handlers/generaldownloadHandler.ashx?filename=/media/Brief%20minDef%20-%20aanvullende%20info%20redeployment%20en%20aanwezigheid%20Nederlandse%20gevechtsvliegtuigen%20en%20helikopters%20Afghanistan_tcm46-174058.pdf

zondag 21 oktober 2007

De Apache-helikopter en Afghanistan

De Apache AH-64 is een belangrijkste aanvalshelikopter. Het Amerikaanse, Nederlandse en Britse leger beschikken bijvoorbeeld over Apache gevechtshelikopters voor de NATO-ISAF-missie in Afghanistan.

De helikopter is ontworpen voor situaties aan het front en kan voor missies overdag en ’s nachts in worden gezet. Dit kan door een informatiesysteem die op het vizier van de vliegerhelm wordt afgebeeld. Ook onder slechte weersomstandigheden is de Apache goed bruikbaar.

De gevechtshelikopter is uitgerust met de modernste elektronicasystemen zoals doelzoekapparatuur, nachtzichtapparatuur, radarstoorzender, infrarood afweersysteem en GPS.
Get toestel wordt gevlogen door twee militairen en kan geen passagiers vervoeren.

TADS
Het belangrijkste onderdeel is het Target Aquisition and Designation System (TADS), waarmee doelen zowel op zicht als met infrarood kunnen worden gevonden. Hierdoor kunnen ze met een laser worden aangestraald, die als doelaanwijzer dient voor de Hellfire-raketten, of voor lasergestuurde bommen van andere gevechtstoestellen.

Hierdoor moet een Apache wel een zichtlijn met het doel behouden, waardoor hij kwetsbaar is voor vijandelijk vuur. Hierdoor worden er ook versies van de Apache gebruikt die alleen als “back-up” gebruik maken van deze apparatuur.

Bewapening
De Hellfire II-raketten waarmee de Apache's kunnen worden uitgerust zoeken met behulp van een radar zelf hun doel.

Dit concept wordt “fire and forget” genoemd, afvuren en vergeten, omdat de bemanning zich niet meer hoeft te bekommeren over de doelgeleiding wanneer de raket is afgevuurd.

Het toestel beschikt verder over een boordkanon, kan verschillende andere typen raketten afvuren en extra brandstoftanks meevoeren.

Kosten
In het begin van de productie kostte een Apache ongeveer 15 miljoen dollar, maar dat bedrag kan gemakkelijk oplopen tot wel meer dan 50 miljoen dollar, met inbegrip van bewapening en ondersteunend materiaal.

In het begin van de jaren ’90 besloot Nederland dit type helikopeter aan te schaffen, en ze worden momenteel ook ingezet in Afghanistan.

Voor missies in woestijnen en bergachtige gebieden heeft de helikopter erg veel onderhoud nodig. Maar de helikopter wordt veelvuldig ingezet in Afghanistan voor het verlenen van luchtsteun aan grondtroepen.

Uruzgan
Voor de ISAF-missie in Uruzgan heeft Nederland 5 van dit type helikopters ondergebracht bij de Nederlandse Air Task Force die als basis het Kandahar Air Field heeft.

Tot de Air Task Force behoren ook 6 F-16 gevechtsvliegtuigen en een aantal CH-47 Chinook transporthelikopters die zijn gestationeerd op Kandahar Airfield (KAF)

Maar de Apache's zijn gestationeerd bij de basis Kamp Holland bij Tarin Kowt in Uruzgan.

Vanuit Uruzgan komen de toestellen ook de ISAF te hulp in andere provincies in het zuiden van Afghanistan als dat nodig is. Ze kunnen in heel Zuid-Afghanistan worden ingezet.